اس ام اس سرکاری خنده دار

چهارشنبه 6 خرداد 1394 ساعت 16:53


اس ام اس سرکاری خنده دار


آدمهایی هستند که دلبری نمیکنند
حرفهای عاشقانه نمیزنند
چیزخاصی نمیگویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند
خودشونم عاشق نمیشن
ینی عین گاااااااوو میمونن‏!‏اس ام اس سرکاری خنده دار


از همین تریبون اعلام میکنم که تقریبا یک ماه تا شروع ماه رمضان و روزه داری باقی است! باشد که رستگار شوید!!

ستاد کوفت کردن روزهای خوش تابستان


اس ام اس سرکاری خنده دار


تو اونقدر بزرګ واری که .................
وقتی وارد دست شویی میشی پشه ها به احترامت بلند میشن


اس ام اس سرکاری خنده دار


تو را از گُل نه از گِل آفریدند
زعطریاس وسنبل آفریدند
نمی دانم تو را با این همه زیبایی
چرا اینگونه خنګ آفریدند؟؟؟


اس ام اس سرکاری خنده دار


برچسب‌ها: اس ام اس سرکاری